VYDRA – VIDiecka Rozvojová Aktivita je dobrovoľné, neziskové, mládežnícke občianske združenie mladých ľudí z celého Slovenska. V obci Čierny Balog pôsobí od roku 1997. Organizácia nadväzujúca na 15-ročnú históriu mládežníckeho hnutia na záchranu Čiernohronskej železnice.

Poslaním OZ VYDRA je prostredníctvom dobrovoľných aktivít zachovávanie tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt, propagácia zdravého životného štýlu a environmentálnej výchovy a trvalá spolupráca s partnermi.

K hlavným činnostiam patria najmä detské a mládežnícke tábory v prírode, organizovanie zábavno-vzdelávacích programov pre deti aj dospelých a tradičných kultúrnych podujatí, prevádzkovanie turistických informačných kancelárii či sprievodcovská činnosť k NPR Dobročský prales.

Hlavná stránka OZ VYDRA